Terapi & coaching

Utifrån mitt holistiska perspektiv som leg. arbetsterapeut & yogainstruktör

För dig med: 

 • Utmattning/stressrelaterad ohälsa
 • Kronisk trötthet/hjärntrötthet
 • Långvarig smärta (t.ex. pga artros, fibromyalgi eller efter en gammal skada)
 • Återkommande spänningshuvudvärk
 • Långvarig sömnproblematik
 • Lindrig till måttlig depression
 • Oro, ångest
 • Kognitiva svårigheter
 • Eller som har tappat kontakten med dig själv och den du är. Som har svårt att känna glädje och motivation, glömt vad du drömmer om och längtar efter!

Och som är redo att investera i din hälsa och ta den hjälp du förtjänar för att läka dig själv och få en starkare & friskare kropp och hälsa! 


I den individuella terapin / coachingen använder jag mig av mina olika verktyg: 

 • Medicinsk yoga
 • Andnings- och avslappningsövningar
 • Mindfulness
 • Kroppskännedom och medveten kroppsnärvaro
 • BK i aktivitet
 • Naturlig rörelse
 • Naturterapi/skogsterapi
 • Motiverande samtal
 • Arbetsterapi: rådgivning kring träning, ergonomi & hjälpmedel, stresshantering, stöd i arbetsrelaterad stress/ohälsa, sömnskola, artrosskola. 

Utifrån dina behov, för att hjälpa dig att få kontakt med din inre kärna, ditt sanna jag. Och att ta bort de blockeringar som hindrar dig från att må bra och leva ett meningsfullt & glädjefullt liv!

Change is never painful. Only resistance to change is painful. /Buddha

Gratis konsultation

Ca 20 min på telefon eller videosamtal. 

Du får berätta om din problematik samt om dina behov och önskemål. Vi känner tillsammans av om och hur jag kan hjälpa dig. Och i så fall vilken typ av hjälp och behandlingsupplägg som skulle passa bäst. 

1 session 90 min

Detta ingår:

 • Kartläggande samtal om din problematik, behov och målsättningar
 • Behandling/rehabilitering utifrån mina verktyg; medicinsk yoga, mindfulness/stresshantering, ergonomi, kroppskännedom och naturlig rörelse
 • Program med övningar och målsättningar som du får som PDF till din e-post efter besöket
 • Ett telefon-/videosamtal á ca 20 min, inom 2 veckor efter ditt besök

Du kan sedan boka ett uppföljningsbesök á 60 min om du vill och behöver, för uppföljning och justering/anpassning av programmet.

 Kostnad: 1195 kr 

5 sessioner á 60 min (första besöket 90 min)

Detta ingår:

 • 1 nybesök á 90 min med kartläggande samtal om din; problematik, behov och målsättningar samt genomgång av behandlingsplan
 • 4 behandlingssessioner; medicinsk yoga, mindfulness/stresshantering, ergonomi, kroppskännedom och naturlig rörelse, varav en session sker utomhus i naturen och en session hemma hos dig (om du vill, och om du bor i Helsingborg eller Landskrona med omnejd). 
 • Uppföljande mail med din behandlingsplan efter varje besök
 • Telefon-/videosamtal mellan besöken (ett samtal á ca 20 min mellan varje behandlingstillfälle)
 • En plats på valfri Skogsterapi med skogsbad under säsongen (april - oktober)

 Kostnad: 4495 kr

1 års medlemskap

Du blir klient hos mig under ett år med kontinuerliga fysiska träffar samt uppföljningar på telefon & video. För dig som är i behov av mycket stöd och täta uppföljningar.

Här är jag din arbetsterapeut och yogainstruktör som håller din hand och guidar & vägleder under ett helt år, men det är fortfarande du som behöver göra det mesta av jobbet!

Detta ingår:

 • 1 första besök på 90 min med samtal och kartläggning av dina behov och önskemål
 • 1 fysiskt besök var 4-6:e vecka, à 90 min. Varav minst 2 av dessa sker ute i naturen samt minst 1 hemma hos dig (om du vill och om du bor i Hbg eller Landskrona med omnejd)
 • Uppföljande mail med din behandlingsplan efter varje besök
 • Vid behov: 1 uppföljningssamtal mellan varje fysisk träff, via telefon/video.
 • Kontinuerlig kontakt via mail
 • Plats på skogsterapi med skogsbad - 2 ggr under medlemskapsåret.

 Kostnad: 11.995 kr 

INFO:

Hur:
Ett behandlingstillfälle kan se väldigt olika ut. Det beror på vilka svårigheter, behov och önskemål du har. Läs mer om vilka metoder och verktyg jag använder högre upp på sidan under "I individuell terapi använder jag.."
 All arbetsterapeutisk behandling sker utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.

Var: På min mottagning på Stilla Stund på Batteritorget 1, Råå (samma hus som Kallbadhuset). Om du väljer behandlingspaketet på 5 sessioner eller årsmedlemsskapet så ingår även minst ett besök ute i naturen samt ett besök hemma hos dig* eftersom det är är du lever & verkar (*om du vill, och om du bor i Helsingborg eller Landskrona med omnejd).  

Kostnad: Konsultationen är gratis. Sedan väljer du själv om du endast vill boka ett besök á 90 min (samt ev. uppföljningsbesök efter det), om du vill köpa ett behandlingspaket á 5 sessioner eller om du vill köpa ett års medlemskap. Eftersom denna tjänst räknas som hälso- och sjukvård kan du inte använda friskvårdsbidraget här, utan du får själv stå för kostnaden som patient. Däremot har du som är/har varit deltagare på någon av mina yogakurser 15% rabatt (gäller i 3 mån efter kursavslut). Likaså gäller för dig som är sjukskriven* eller pensionär (mot uppvisande av intyg).
De olika priserna kan du se på bokningssidan

Fördelen med att välja en privat arbetsterapimottagning är att du slipper vårdköer, du får fullt fokus både under och efter behandlingstillfällena och när du är min klient har du lättillänglig kontakt med mig antingen via mail, telefon eller fysiska besök. 

Jag är registrerad vårdgivare hos IVO, har en legitimation hos Socialstyrelsen och praktiserar under HSL (hälso och sjukvårdslagen) samt PSL (patientsäkerhetslagen) och har patientförsäkring och journalföringsplikt. All arbetsterapeutisk behandling är evidensbaserad. För mig är det viktigt att vara professionell och när jag anser att du har behov av annan kompetens så hänvisar jag dig till din vårdcentral.   


Vill du få praktiska tips och övningar för en mer meningsfull vardag med mindre stress och mer glädje?
Vara först med att ta del av erbjudanden & aktuella kurser, retreats, yoga- & samtalscirklar, skogsyoga,
naturterapi, familjedagar m.m.? Klicka då i rutan här under och signa upp dig på inspirationsmailet som skickas ut
ca 2 ggr/månad - helt gratis såklart!
(Du kan avprenumerera när som helst).