YOGA

Här kan du läsa om de olika yogaformer som erbjuds hos Lotushälsan; Kundaliniyoga, Medicinsk yoga & Dansyoga.
Alla yogaformerna passar för alla, helt utan krav på förkunskaper eller hur vig eller stark du är. 
Här handlar det enbart om den personliga upplevelsen och inte om hur det ser ut!


Kundaliniyoga

Kundaliniyoga kallas ibland även för livsyoga. Passar för alla och ställer inga krav på att vara vig eller vältränad. Rörlighet och styrka kommer med tiden, efterhand som du utövar yoga. Enligt flera tusen år gamla kunskaper och utifrån naturvetenskapliga teorier består människan inte bara av den fysiska kroppen utan även av ett energisystem, chakrasystemet (läs mer om chakrasystemet längre ner på sidan).
Allt levande, inklusive människan, är sammankopplade med naturen och jorden. Våra celler är kopplade till och påverkade av naturens och jordens energier.

Kundaliniyoga hjälper dig att skapa balans mellan kropp, sinne och själ. 
Rörelser ("kriyas"), meditation, mantran och andningsövningar används för att frigöra energi i vårt chakrasystem. Syftet är att skapa inre balans och en fullkomlig mental närvaro och medvetenhet. Kundaliniyoga härstammar från Indien och står för en urkraft inom oss som väcks till liv när vi med yoga och meditation rensar ut spänningar och blockeringar ur energisystemet/chakrasystemet.

Man kan säga att kundalinikraften är medvetenhetens kraft, vår obegränsade potential när vi är förankrade i medvetandet. Sinnet stillas så att du kan vila i närvaro och bli fri från negativa tankevanor. Tankevanor som håller dig tillbaka och ger en känsla av att "vara fast". 
Efter en tids utövande av kundaliniyoga kommer du att ha lättare att hantera stress och jobbiga tankar, och du kommer märka att du kommer närmre dig själv, din inre kärna, ditt sanna jag! 

Kundaliniyogans positiva effekter på vår hälsa: 

 • Minskar stress
 • Minskar smärta
 • Lättare att hantera oro och ångest
 • Sänker blodtrycket
 • Bättre sömn
 • Balanserar nerv- och hormonsystemet
 • Ökar flödet i lymfsystemet som är viktigt för kroppens vätskebalans och immunförsvar
 • Ökar flödet i spinalvätskan vars uppgift är att transportera näringsämnen till hjärnan och avfallsprodukter från den
 • Ökar kroppsmedvetenheten
 • Ökad livskvalitet
 • Stärkt självkänsla

Att tänka på när du utövar kundaliniyoga: 

 • Det är en kraftfull yogaform som påverkar kropp, sinne och själ, börja försiktigt!
 • Håll fokus inom dig själv. Lyssna och känn in kroppen. Upplev hur de olika övningarna påverkar dig. Lyssna till signalerna från din kropp. Det får vara jobbigt men aldrig göra ont. 
 • Andningstekniker kan ta tid att lära sig. Ha tålamod och ta ett steg i taget. 
 • Låt dig inte skrämmas av mantran och sång. Du kan bara sitta med och lyssna till en början om du inte känner dig bekväm att mantra/sjunga med. 

Så går ett pass i kundaliniyoga till

 1. Intoning - Handflatorna förs samman framför bröstet, vi sluter ögonen, mantrat ONG NAMO GURU DEV NAMO upprepas tre gånger. Det är sanskrit och betyder ungefär "Jag hälsar den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen". Intoningen är som en startsignal för kroppen att nu ska du yoga. Vi mantrar för att fokusera på vår inre styrka, som ska leda oss genom yogapasset. Det är absolut inget tvång att vara med i mantrasången, det är helt okej att bara vara med och lyssna på ljuden och vibrationerna som kommer när andra mantrar.
 2. Långa djupa andetag liggande eller sittande på en yogamatta. Landa i miljön runt dig och i dig själv. Du guidas genom andningen. Andetagen skapar lugn och spänningar släpper.
 3. Rörelseövningar (kriyassom görs sittande, liggande och/eller stående. Anpassa efter dina egna förutsättningar, övningarna får inte göra ont. Varje övning görs så gott du förmår. Ögonen hålls slutna så långt det är möjligt för att riktigt känna in kroppen och för fokus.
 4. Vila. Vi går in i en stunds djup avslappning på rygg med en filt på kroppen.
 5. Meditation med hjälp av andningsövningar. Med syfte att ge en inre balans.
 6. Uttoning genom att handflatorna förs samman, ögonen sluts och mantrat SAT NAM upprepas tre gånger. Sat nam betyder ungefär "Jag är sann".

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är en avknoppning till Kundaliniyoga, där fokus fortfarande ligger på balans och andning men där rörelserna är mjukare och lugnare. Rörelserna anpassas och justeras utifrån dina förmågor och förutsättningar. Passar för alla, men vänder sig främst till personer med stress, smärta, skada, stelhet eller oro, depression eller annan psykisk ohälsa.
Ett medicinskt yogapass kan utföras på yogamatta eller på en stol om man har svårt att komma ner på golvet. Passen är oftast kortare än ett kundaliniyogapass men är uppbyggt på samma sätt. 

Att tänka på när du utövar medicinsk yoga: 

 • Det ska inte göra ont att yoga! Håll fokus inom dig själv. Lyssna och känn in kroppen. Upplev hur de olika övningarna påverkar dig. Lyssna till signalerna från din kropp. Det får vara jobbigt men aldrig göra ont.
 • Andningstekniker kan ta tid att lära sig. Ha tålamod och ta ett steg i taget.
 • Låt dig inte skrämmas av mantran och sång. Du kan bara sitta med och lyssna till en början om du inte känner dig bekväm att mantra/sjunga med. 

Så går ett pass till 

 1. Intoning genom att handflatorna förs samman, ögonen sluts, och mantrat AOM upprepas tre gånger. AOM symboliserar världssjälen, hela universum. Skapande, bevarande, upplösning. Intoningen är som en startsignal för kroppen att nu ska du yoga. Vi mantrar för att fokusera på vår inre styrka, som ska leda oss genom yogapasset. Det är absolut inget tvång att vara med i mantrasången, det är helt okej att bara vara med och lyssna på ljuden och vibrationerna som kommer när andra mantrar.
 2. Långa djupa andetag liggande på yogamatta eller sittande på stol. Landa i rummet och i dig själv. Du guidas genom andningen och lär dig MediAndning. Andetagen skapar lugn och spänningar släpper.
 3. Rörelseövningar som görs sittande på stol eller yogamatta, liggande och/eller stående. Helt efter dina egna förutsättningar. Övningarna får inte göra ont.
 4. Långa djupa vilan en stund på rygg med en filt på kroppen. Det går bra att sitta på stol genom vilan om du har svårt att komma ner på golvet. Vi går in i en stunds djup avslappning.
 5. Meditation med hjälp av andningsövningar. Med syfte att ge en inre balans.
 6. Uttoning genom att handflatorna förs samman, ögonen sluts och mantrat SAT NAM upprepas tre gånger. Sat nam betyder "Jag är sann". 

Ja tack, jag vill gärna ha Lotushälsans inspirationsmail!

För tips & råd vid smärta, stress, sömnproblem och andra hälsobesvär
Tips för naturlig rörelse
Aktuella yogakurser & naturterapi/skogsbad, friluftsdagar och annat kul!
Gratis givetvis!

Mantra

Ett mantra är inom bl.a. buddhismen ett ord, fras eller en mening som anses vara heligt och innehålla särskild andlig betydelse. Ett kundaliniyogapass, och även ett medicinskt yogapass, börjar alltid med att man tillsammans säger/sjunger ett mantra. Ett mantra kan vara sanskrit men kan också vara på t.ex. svenska eller engelska.
Ong namo guru dev namo är det vanligaste mantrat som man tonar in med, för att förbereda sig, landa i sig själv och fokusera sina tankar under yogan. Det är sanskrit och betyder ungefär Jag hälsar den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen.
I slutet av passet tonar man ut med Sat nam tre gånger vilket betyder ungefär Jag är sanning eller Sanning är min identitet. Det finns även andra mantran man kan tona in/ut med, t.ex. AUM/OM som står för hela universum och vår koppling till naturen och allt annat levande.  

Låt dig inte skrämmas av mantran och sång. Du kan bara sitta med och lyssna till en början om du inte känner dig bekväm att mantra/sjunga med. 


Frigörande Dansyoga

I dansyoga kombinerar jag kundaliniyoga, basal kroppskännedom och dans med mjuka rörelser till härlig musik, med syfte att skapa en känsla av glädje, frihet och harmoni. Fokus ligger på rörelseglädje och närvaro i kroppen!

Noll krav på förkunskaper. Här handlar det bara om att röra sin kropp och uppleva glädje och befrielse. Inga specifika danssteg som du ska lära dig.

Jag kommer ha olika teman varje gång med allt från lugn och avslappnande meditationsmusik till jazz, dansband, disco..

Jag tror att jag helt enkelt bara sätter igång den musik jag känner för just den dagen och så ser vi vad som händer!
Oavsett vilken musik vi rör oss till så är det kravlöst, inga speciella danssteg, utan enbart fokus på rörelse och glädje!
Du får följa mig om du vill eller bara släppa loss själv. Kom som du är, med det du har!

Dansyogan kommer att utföras utomhus, men även i olika lokaler som jag kommer låna eller hyra vid olika tillfällen.

Det blir lite blandat. Huvudsaken är att vi träffas och dansar! :) 
Plats står alltid med i bokningen. Kommer till våren/sommaren!


  Chakrasystemet

Chakrasystemet är centralt i Kundaliniyogan och går genom kroppen längs med ryggraden. Systemet består av 7 st chakran ("livshjul") som tillsammans bildar kroppens energisystem. Dessa chakran är rotchakrat, sacralchakrat, solar plexus-chakrat, hjärtchakrat, halschakrat, pannchakrat ("tredje ögat") och högst upp kronchakrat/hjässchakrat som symboliserar skapelsens helhet. 
På min ritade bild här ovanför så kan man se vilka känslor som blockeringar i de olika chakran ger. 
I kundaliniyogan ligger fokus på att balansera obalanser i chakrasystemet genom olika andningstekniker, rörelser och att helt enkelt visualisera just det chakrat under rörelsen. Inget är dock rätt eller fel i kundaliniyoga, den personliga upplevelsen är det viktiga!   

Ja tack, jag vill gärna ha 
Lotushälsans inspirationsmail!

För tips & råd vid smärta, stress, sömnproblem och andra hälsobesvär

Tips för naturlig rörelse

Aktuella yogakurser & naturterapi/skogsbad, friluftsdagar och annat kul!
Gratis givetvis!

 Lotushälsan
 
Yoga, naturterapi & friskvård 
© 2022 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!